Dokumentačné stredisko holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu

  • dokumentačné stredisko holokaustu vzniklo v roku 1999 ako projekt Židovskej náboženskej obce v Bratislave a Nadácie Milana Šimečku. Občianske združenie sa venuje primárne výskumu, dokumentácii, vzdelávacej i publikačnej činnosti, na Slovensku aj v rámci medzinárodných štruktúr
  • spolupráca od roku 2015

 

Tlačové správy: